درخواست نمایندگی

نمايندگی فروش براي نرم افزار ارسال پيامک بهساشه:

چنانچه در شهر شما فاقد نمايندگي باشيم و شما داراي شرايط دريافت نمايندگي ما باشيد در اسرع وقت کد نمايندگي به شما اعطا و فعال ميگردد.

 

يکي از بسته هاي زير را براي شروع همکاري انتخاب و مبلغ آن را به کارت بانکي بنام صاحب امتياز نرم افزار واريز و به شماره هوشمند 09144125781 ارسال فرماييد.

 

يک نسخه از نرم افزار به تمام نماينده ها بصورت رايگان هنگام تاييد نمايندگي اعطا مي گردد.

 بهای هر نسخه تک فروش 300.000 تومان

 

1- بسته هاي 5 سريالي 1.100.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 220 هزار تومان

کارمزد نماينده 80 هزار تومان

 

 

 

2- بسته هاي 10 سريالي 2.000.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 200 هزار تومان

کارمزد نماينده 100 هزار تومان

 

 

 

3- بسته هاي 20 سريالي 3.600.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 180 هزار تومان

کارمزد نماينده 120 هزار تومان

 

 

 

4- بسته هاي 50 سريالي 7.500.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 150 هزار تومان

کارمزد نماينده 150 هزار تومان

 

 

 

شماره کارت بانک صادرات  6037691615149259  بنام شهرداد بنازاده (صاحب امتياز)

 

همچنين با پرداخت آنلاين نيز می توانيد بسته های دلخواه خود را در صفحه اول وبسايت خريداری نماييد.

 

لطفا بدليل ترافيک کاري, فقط درصورت ضرورت اخذ پاسخ تماس بگيريد.

041-35455392