اتوماسیون انتخابات الکترونیکی

برگزاری الکترونيکی انتخابات تعاونی ها


1-                  معرفی اجمالی پروژه

2-                  مشکلات سيستم های سنتی

3-                 مشکلات سيستم های جايگزين

4-                رفع تمام مشکلات با توليد اين اتوماسيون

5-                 شرح عملکرد سيستم

6-                ملزومات اجرا

7-                  سرمايه گذاری و پشتيبانی فنی

8-                دلايل نياز به حمايت دولتی

9-                  طراح و مجری

1-                معرفی اجمالی پروژه

مکانيزه کردن تعاونی ها با نصب و راه اندازی نرم افزار اتوماسيون برگزاری انتخابات الکترونيک بهساشه جهت برگزاری انتخابات الکترونيکی افلاين, کاملا مخفی, غيرقابل تخلف, شفاف و بدون محدوديت تعداد اعضا, تعاونی ها

2-               مشکلات سيستم های سنتی

1-                 مشکلات قبل از روز رای گيری

1-                           هزينه های آماده سازی برگه های رای

2-                           فقدان پايگاه داده معتبر دارندگان حق رای

2-                مشکلات روز رای گيری

1-                             عدم کنترل دقيق هويت دارنده حق رای

2-                            امکان تبانی متصدی صندوق با نامزد

3-                            امکان اخذ رای بدون احراز هويت

4-                            امکان ورود برگه رای غير معتبر به صندوق

5-                            قابل ردگيری بودن و مخفی نبودن آرا

 

 

3-               مشکلات شمارش دستی آرا

1-                             مدت زمان شمارش آرا

2-                            اعمال نفوذ نامزدها در شمارش آرا

3-                            امکان تخلف در شمارش آرا

4-                            امکان ورود برگه غير معتبر به صندوق

4-               مشکلات بعد از شمارش آرا

1-               اختلافات نامزد ها برسر صحت آرا

2-               عدم امکان تاييد قطعی اصالت برگه رای

3-               الزام به شمارش مجدد در صورت اختلاف

4-               عدم قطعيت صحت انتخابات

5-               فقدان سيستمی قابل اعتماد برای تاييد انتخابات

6-                فقدان محرميت آرای اخذ شده

3-              مشکلات سيستم های جايگزين

1-                 هزينه بالای برگزاری انتخابات

2-                آنلاين بودن و امکان نفوذ و تخلف هکرها

3-               نياز به سخت افزار های گران قيمت امنيتی

4-               نياز به آموزش تمام اعضا جهت رای گيری

5-               اخلال در انتخابات با قطع شدن اينترنت

4-              رفع تمام مشکلات با توليد اين اتوماسيون

1-                 هزينه های آماده سازی و چاپ برگه های رای با صدور برگ رای بصورت فيش پرينت صفر گشته است.

2-                با امکان ايجاد و ورود اطلاعات از ديگر سيستم ها, پايگاه داده ای منظم و بروز قبل از انتخابات جهت تشخيص صاحبان حق رای ايجاد گشته است.

3-               کنترل دقيق و حذف امکان تخلف در احراز هويت اعضای دارای حق رای با اجرای سطح بندی محدوديت کاربران اتوماسيون موجب افزايش امنيت احراز هويت اعضا گشته است.

4-               عدم امکان تبانی متصدی احراز هويت با نامزدی خاص يا  اخذ رای غير معتبر از افرادی غير از اعضای اصلی, با ايجاد  محدوديت های پيشرفته نرم افزاری مقدور گشته است.

5-               عدم امکان ورود برگه رای غير معتبر با ايجاد تصاوير امنيتی برای آرا با سيستم منحصر بفرد اين سيستم با روش پردازش تصوير مقدور گشته است.

6-              مخفی بودن واقعی رای, با سيستم توليد سريال فيش رای و سريال برگه رای, بصورت محرمانه و مستقل و حفظ آن در شرايط امنيتی پردازش تصوير باعث مخفی ماندن آرا گشته است.

7-               با ثبت اتمام انتخابات توسط مسئول آن در سيستم, بلافاصله ليست نامزد ها و تعداد آرای اخذ شده توسط اتوماسيون چاپ و صادر گشته که موجب ارتقای امنيت و اصالت شمارش آرا گشته است.

8-               با شمارش اتوماتيک و دو مرحله ای سيستم, که بصورت پردازش تصوير انجام ميگيرد امکان اعمال نفوذ نامزد ها در شمارش آرا, امکان نفوذ کاربر اتوماسيون و حتی هر کاربری با هر سطح از محدوديت در نتيجه انتخابات کاملا صفر و غير ممکن گشته و با سيستم تشخيص اصالت رای بصورت پردازش تصوير امکان تشخيص اصالت آرا فراهم گشته است.

9-                 لايسنس اتوماسيون برای مراکز فعال سازی شده, مادام العمر بوده و نيازی به هزينه مجدد در انتخابات آتی ندارد.

10-               استفاده اتوماسيون از الگوريتم منحصر بفرد خود در روش پردازش تصوير در اخذ و شمارش آرا بدون نياز به سخت افزار های گران قيمت باعث کاهش هزينه انتخابات و افزايش امنيت و صحت انتخابات و شفاف سازی گشته است.

11-               بدليل عدم نياز به اينترنت در برگزاری انتخابات, عملا قطع شدن اينترنت خللی در روند انتخابات وارد نمي کند.

12-              با توجه به روان بودن مراحل اخذ رای در اين اتوماسيون, تمام اعضا حتی اعضای بی سواد نيز بدون نياز به آموزش يا کمک متصدی اخذ رای, به تنهايي و در کوتاه ترين زمان ممکن رای خود را ثبت مي کنند.

5-              شرح عملکرد سيستم

مراحل کلی برگزاری انتخابات

1-                 تعريف انتخابات

2-                ثبت مشخصات نامزدها

3-               ثبت اطلاعات اعضای دارای حق رای يا ورود اطلاعات تمام اعضای دارای حق رای بصورت اتوماتيک از پايگاه داده ثالث به بانک اطلاعات اتوماسيون

4-               ثبت شروع انتخابات توسط مسئول انتخابی که دارای اجازه اين عمليات در اتوماسيون بوده و از قبل به سيستم معرفی گشته است.

5-               احراز هويت اعضا روز انتخابات (امکان صدور فيش در روز های قبل از انتخابات نيز فراهم است) و صدور فيش اخذ رای برای اعضا

6-              اخذ رای با فيش رای در باجه رای گيری توسط بارکدخوان و فيش پرينتر

7-               صدور دستور اتمام انتخابات توسط مسئول انتخابی که دارای اجازه اين عمليات در اتوماسيون بوده و از قبل به سيستم معرفی گشته است.

8-               چاپ برگه گزارش انتخابات حاوی اسامی نامزد ها بترتيب تعداد آرای اخذ شده

9-                 تشخيص اتوماتيک و سريع اصالت برگه های رای در صورت بروز اختلاف بين نامزدها

10-               تاييد انتخابات و ارسال تمام مدارک انتخابات بصورت ديجيتالی به مراکز مورد نياز (مثلا اداره تعاون) و بايگانی آن ها بصورت ديجيتال و قابل استناد.

6-             ملزومات اجرا

1-                 نرم افزار اتوماسيون برگزاری انتخابات الکترونيک بهساشه

2-                حداقل يک رايانه با سيستم عامل ويندوز

3-               دستگاه بارکد خوان ساده (الزامی نمی باشد)

4-               دستگاه فيش پرينت تک رنگ حرارتی (يا دستگاه پرينتر معمولی). (الزامی نمی باشد)

7-                سرمايه گذاری و پشتيبانی فنی

اتوماسيون با سرمايه خصوصی طراحی و توليد گشته و نيازی به سرمايه گذاری جديد ندارد و توسط تيم توليدی خود پشتيبانی گشته و برای سهولت کار, امکان فعال سازی از اينترنت و با ارسال فايل قفل گشا به مراکز متقاضی نصب, عمليات فعال سازی را بدون صرف هزينه و زمان انجام می دهند.

8-              حمايت دولتی

با توجه به ماهيت عملکرد اتوماسيون که نهايتا شفاف سازی برگزاری انتخابات را بدنبال دارد, خود مراکز تمايل زيادی برای اجرايي کردن اين طرح نداشته و نياز به الزام به استفاده و شفاف سازی در اين خصوص از طرف سازمان ها و ادارات مربوط می باشد.

اميد است با مساعدت های قانونی, شاهد شفاف سازی و اقدامات مناسب در اين خصوص توسط ادارات و سازمان های دولتی گشته و تداوم اين امر را با افزايش نيرو در کل کشور شاهد باشيم.

9-                طراح و مجری

کليات اين نرم افزار توسط آقای شهرداد بنازاده طراحی و توليد گشته و با حمايت های معنوی معاونت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اذربايجان شرقی آماده ارائه در سطح کشور گشته است.