سرگرمی طالع بینی ابجد

یکی از دقیق ترین و کاملترین برنامه های محاسبه ابجد برای گوشی های اندروید. (با پشتیبانی کامل از گروه و کانال تلگرام)

با این برنامه به راحتی طالع خود و دوستانتان را برای ازدواج و شهر مورد نظر برای کار و یافتن طبیعت برج های دوازده گانه, محاسبه کنید..

پاسخ گویی به تک تک سوالات اعضا در گروه پشتیبانی برنامه

محاسبه دقیق ابجد برای یافتن:

وضعیت ستاره فرد در ازدواج

برج های دوازده گانه و طالع هر کدام

وضعیت درآمد و شغل در شهر های مختلف

طبیعت گرم و سرد و خشک و تر

محاسبه (سودا - صفرا - خون - بلغم) بودن فرد

ستاره فرد و دوست و دشمن بودن ستاره هایش 

ایام قمردرعقرب فرد و هشدار های ابجد

استفاده رایگان از گروه پشتیبانی تلگرام جهت رفع مشکلات

 

توضیحاتی درباره ابجد:
امروزه علم ابجد براحتي در دسترس عموم قرار گرفته ولي متاسفانه اکثرا با ديدي غلط و غير حقيقي به آن نگاه مي شود. 
علم ابجد برگرفته شده از ارزش عددي حروفات مي باشد که هر حرفي همچون هر صوتي داراي انرژي بوده و در طول زندگي انسان تاثيرمهمي در تشکيل هنجارها و ناهنجارها و ايگو هاي انسان دارد. 
 نگرش پيشگويانانه به علم ابجد اشتباهی فاحش است. 
و خرافه دانستن آن اشتباهی فاحش تر. 
امروزه تاثير انرژی ها در زندگی انسان امريست ثابت شده که بر خلاف خرافه پرستی با علم و قوانين امکان ثبت و شهود آن تا حدودی ميسر گشته است. 
ابجد به ما کمک ميکند تا با محاسبه ارزش عددی نام و نام مادر شخص بتوانيم تشعشعات پيرامون فرد را در زندگی دانسته و تا حدودی رفتارهای فرد را بدانيم. اين بدان معنی نيست که فرد مذکور حتما و الزاما تمام آن رفتارهارا بايد داشته باشد. زيرا انسان می تواند در تمام مراحل زندگی با قدرت و اراده خود بر تمام تشعشعات پيرامونی خود فارق آيد. 
از ديد علم ابجد حروف دارای ارزش عددی خاصی هستند که در ليست زير مشاهده مي شود.   
 
طبع ها: 
کلاً طبع ها به چهار دسته تقسيم مي شود

آبی-خاکی-آتشی-بادی


 طالع(برج)هاي دوازده گانه: 
1.حمل: آتشي 
2.ثور: خاکي 
3.جوزا: بادي 
4.سرطان: آبي 
5.اسد: آتشي 
6.سنبله: خاکي 
7.ميزان: بادي 
8.عقرب: آبي 
9.قوس: آتشي 
10.جدي: خاکي 
11.دلو: بادي 
12.حوت: آبي(باقيمانده صفر) 
 
هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس مي باشد و در اين روزها سفر نبايد کرد ويا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و آوارگي  و نوشتن طلسمات براي آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دايم باقي مي ماند مگر آنکه باطل شود. 
 
ايام قمر در عقرب: 
 قمر در عقرب هم در کار نقصان مي دهدو عامل را ضرورت است ياد کردن آن و بايد که در اين زمان ها هيچ کار را آغاز ننمايد اما اگر در ميان عمل افتد ايراد ندارد. 

در ازدواج:
اسم خود و مادر و دختر و مادردختر را به حساب جمل(ابجد کبير) در آورده و بر پنج تقسيم ميکنيم : 
- اگر باقيمانده يک ، سه يا پنج بود ميشود.(يعنی تاثير انرژی حروفات هر دو همخوانی دارد) 
 
اگر دو يا چهار بماند نميشود. (يعنی تاثير انرژی حروفات هر دو همخوانی ندارد ولی انسان قادر به هر کاری می باشد اگر عشق در کار آيد هرکاری شدنی است) 
 
برخي گفته اند باقيمانده پنج نشانگر مخالفت يکي از دو خانواده با ازدواج است. ولي مخالفت آنها به جايي نميرسد(ميرداماد کبير). همچنين اين محاسبه نشاندهنده عدم سنخيت دو نفر با هم است. 
  
يکي ديگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصيت شناسي محاسبه ستاره فرد است.کوکب يا ستاره فرد مبين برخي از جنبه هاي شخصيتي و رفتاري افراد است. که در تاثير از انرژی آن ستاره بوجود آمده است. بر اساس اسطوره ها و عقايد کهن، هر يک از ستاره ها تاثير خاصي برافراد و رفتار آنان دارد.به عنوان مثال در اسطوره هاي يونان باستان  زهره(ونوس)  الهه عشق بوده است. يا مريخ خداي جنگاوري . 
براي محاسبه ستاره يا کوکب  فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسيم بر 7 مي کنيم .باقيمانده کوکب  فرد است. 
کواکب سبعه: 
1.قمر 
2.مريخ 
3.عطارد 
4.مشتري 
5.زهره 
6.زحل 
7.شمس(باقيمانده صفر) 
 
ستاره ها بخاطر انرژی های عظيمی که دارند با ستاره هايي همخوان و با ستارگان ديگر همخوان نيستند. 
 
تمام موارد فوق را نرم افزار محاسبه کرده و نتيجه را اعلام می کند 
بسيار ضروری است توجه کنيم که اصل منطق و عقل و احساسات انسان می باشد و در امور مهمی چون ازدواج حتما بايد از روانشناسی و روانکاوی و تجارب بزرگان استفاده نمود ولی در کنار تمام اين امور علم ابجد همخوان بودن خصوصيات و يا عدم همخوانی آن را در اختيار ما قرار می دهد. 
اميدوارم هميشه کسانی را دوست بداريد که دوستتان دارند و نفر اول زندگی کسی شويد که نفر اول زندگی شماست.