عملیات قبل از ارسال پیامک

قبل از اقدام به شروع عمليات ارسال, حتما به مقدار شارژ باطري و شارژ پولي (در سيم کارت هاي اعتباري) دقت نماييد.

توصيه مي شود قبل از شروع به ارسال, تماس هاي دريافتي خود را به يک خط ديگر انتقال دهيد.

*21*شماره مورد نظر جهت انتقال#

براي سيمکارت هاي ايرانسل با کد زير اعلام هزينه ارسال پيامک را قطع نماييد تا موجب تداخل در روند ارسال پيامکها نشود.

*555*4*6*2#

به دليل رعايت قوانين از ارسال در ساعات پاياني شب جلوگيري شود.

خروج پيامک از نرم افزار و گوشي به معني ارسال آن در همان ساعت نبوده و به سرعت و شبکه اپراتور بستگي دارد.